.


En unik utbildning för dig som vill jobba med båtar i skärgården.

Drömmer du om att tjäna ditt levebröd till havs? Vill du jobba till sjöss? Skulle du vilja driva ditt egna skärgårdföretag eller söka anställning inom fisket, RIB charter, taxibåtar, jobba för båttillverkare, båtsäljare, testbåtar, elbåtar, tångodling, hummerfiske, upplevelseturer som däcksman eller liknande? 

Vi har utbildningen för dig. Gå vår ett-åriga yrkeshögskoleutbildning "Skärgårdsentreprenör 210 poäng". Utbildningen är statligt finansierad och kostnadsfri för dig som elev.

Utbildningen är studiemedelsgrundande via CSN. Utbildningen startar 29 augusti 2022. 

Kurslista
 • Introduktion och marin turism 20 poäng
 • Nautiskt block 50p
 • Marinteknik 40p
 • Företagsekonomi 20p
 • Säkerhet 10 poäng
 • Hållbara framdriftsystem och elsäkerhet 10 poäng
 • Praktik (Lärande i arbete - LIA) 45 poäng
 • Examensarbete 15 poäng
Behörighet efter examen
 • Fartygsbefälsexamen kl VIII
 • Maskinbefälsexamen kl VIII
 • Handhavande Snabba Fartyg
 • ROC
 • Basic safety inre fart samt Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare med rökdykning.
 • Båtpraktik och sjövett samt koll på service.

Några röster från branschen!

Bilder från Utbildningen

 •  

 • Utbildningen ingår i Yrkeshögskolans utbud och är statligt finansierad därmed kostnadsfri för dig som student. Du kan söka studiemedel av CSN.

 • Fulltidsstudier där vissa delar kan ske på distans. Kursstart 29 augusti 2022. Avslutning juni 2023.

 • Fartyg- och Maskinbefäl klass 8 - Skärgårdsentreprenör ger dig det som krävs för att få lov att arbeta yrkesmässigt inom den mindre sjöfarten, den praktiska färdighet och den fördjupningskunskap som efterfrågas av branschen. Transportstyrelsens regler kräver minst Fartygsbefälsexamen kl. 8 för yrkesfartyg i inre fart. Vid maskinstyrka över 405 kW krävs Maskinbefälsexamen kl. 8. Om fartyget kan göra mer än 35 knop krävs utbildningen Handhavande av snabba fartyg.

  Arbetsmarknaden anställer inte någon som saknar praktisk kunskap om tilläggning, förtöjning och allmän båtvana. Detta är svårt att skaffa sig om du inte äger båt. Om fartyget man söker jobb på jobbar med någon form av turism (vilket är en övervägande majoritet) så är servicekunskap nödvändig.

  I dagens snabba teknikskifte är det också viktigt med framtidssäkrad kunskap inte bara om nuvarande teknik utan även kännedom om framtida drivmedel och hållbar utveckling. Det finns ingen annan utbildning som under samma korta tid ger den studerande det den behöver för sin yrkesroll som skeppare på mindre fartyg i inre fart nu och i framtiden. Den förhållandevis korta studietiden är en perfekt språngbräda för den som vill bli anställd eller starta eget. Transportföretagens riksrapport talar om "Utmanande personalbrist i sjöfartsbranschen" och ett behov av minst 800 personer de närmsta 5 åren. Samma sak har vi hört av företagen i vår ledningsgrupp. Läs mer om olika yrken här https://www.transportforetagen.se/contentassets/294a547331cf4bc1b4256b487fe5ba52/sammanfattad-riksrapport_tempen-sjofartsbranschen-2020.pdf?ts=8d88bba0a8b3b80

   

 • Till alla utbildningar krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Exakt vad som ingår i en gymnasieexamen (eller motsvarande) beror på vilket år du gick gymnasiet. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. avsett vilket år du har läst gymnasiet måste du uppfylla kraven i matematik 1, engelska 5 och svenska 1, eller motsvarande. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


  Läs mer: Yrkeshögskolan

 • Läkarintyg för Sjöfolk
  Det krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk för att kunna bli antagen. (detta kan dock bifogas senare) Den sökande ansvarar själv för erhållandet av ett sådant och detta skall bifogas ansökan. Läkarintyg för sjöfolk/Medical certificate for seafarers intygar att du har erforderlig syn* och hörsel samt det färgseende som krävs. Undersökningen måste vara gjord av en, enligt Transportstyrelsen, behörig läkare och intyget får inte vara äldre än fyra år. Mer info om kravet finns här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk

  * Är du 20 år eller äldre måste din synskärpa uppgå till minst 0,7 på ena ögat och minst 0,5 på andra ögat, med eller utan korrektionsglas. Den binokulära (när man ser med båda ögonen samtidigt) synskärpan ska uppgå till minst 0,2 utan korrektionsglas. OM du ej fyllt 20 år och siktar på befälhavarskap måste din synskärpa uppgå till minst 0,8 binokulärt utan korrektionsglas. Eventuell översynthet får inte uppgå till mer än 3,0 dioptrier på något öga. Normalt färgseende och normal hörsel.

  Ovan enligt TSFS 2011:117, se hela här.

  Fler behöriga läkare över hela landet finns att nå via Transportstyrelsens hemsida. Se här.

  Vet du med dig att du kanske inte får ett godkänt läkarintyg på grund av till exempel nedsatt färgseende eller hörsel, hör av dig till oss.

 • Du måste vara 18 år för att få ut utbildningsbevisen från Transportstyrelsen.

 • Att vara skärgårdsentreprenör kräver många olika färdigheter. Om det är fler behöriga sökande än platser på utbildningen gör vi ett s.k särskilt prov. Detta består i steg 1 av ett frågeformulär (urvalstest) som du kan fylla i din ansökan. Poängen från testet används för att rangordna sökande till antagningen. Ju högre urvalspoäng desto större chans har du att bli antagen till utbildningen

  Om antalet med höga poäng fortarande överstiger antalet sökanden kommer vi kalla de med flest poäng till en personlig intervju.

 • Hur är utbildningen upplagd? Vad förväntas av mig? Hur fungerar LIA? Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen? Ja, vi vet att det kan dyka upp många olika slags frågor hos dig som funderar på att söka en utbildning. Därför anordnar vi på Sjösportskolan digitala informationsträffar för att du förhoppningsvis ska få svar på dessa frågor och funderingar.

  Här länk till en inspelad informationsträff tidigare i år

  https://yh.sjosportskolan.se/infofilm/

   

  Vår digitala informationsträff sänds via Microsoft Teams. Du inte behöver något konto för att delta utan kan ansluta som "gäst" via din dator eller mobiltelefon. Varje informationsträff pågår i 1-2 timmar och du väljer själv hur länge du deltar. Tillfället är valfritt, ingen anmälan krävs och det är helt kostnadsfritt. Det enda du behöver för att kunna koppla upp dig via länken är internetanslutning. Teams-länk finner du nedan.