Vem kan söka till yrkeshögskolan?

För att få gå på en yrkeshögskola ska du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Ibland behöver du dessutom ha specialkunskaper, till exempel vissa kurser i gymnasieskolan eller erfarenhet från arbetslivet. Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Du kan söka till yrkeshögskolan om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
  • bor i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

Alla oavsett ålder är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

 

Har du ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska? Då måste du kunna svenska tillräckligt bra för att klara av utbildningen. Skolan avgör om dina kunskaper är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.