Vad är YH utbildning?

Utbildningarna är utformade i samarbete med lokala företag och/eller nationella, för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och för att på bästa sätt sedan kunna leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. På nästan alla utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. Anordnare kan till exempel vara kommuner, landsting, universitet och högskolor eller privata utbildningsföretag. För att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan måste utbildningsanordnarna ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.