Vanliga frågor och svar om LIA

 Hur gör jag som student för att hitta en LIA-plats?

 – Utgå ifrån vad du tror passar dig och var du skulle vilja jobba/göra i framtiden. Du kan också be din utbildare om hjälp. Vi har ett brett nätverk med kontakter och kan ge dig tips om arbetsgivare som tagit emot LIA-studerande tidigare.

Är det jag eller skolan som ansvarar för att hitta en LIA-plats?

 – Det vanligaste är att du som studerande själv söker efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats. Vi ger stöd, är behjälpliga med att hitta en LIA-plats och följer upp hur det går.

Vad ska jag göra på min LIA?

 – LIA är inte en traditionell praktik utan en arbetsplatsförlagd utbildning som ska leda till specifika mål. Du hittar målen i kursplanen. Det är viktigt att alla ges relevanta arbetsuppgifter och möjligheter för att nå kursmålen, under sin LIA. Arbetsuppgifterna kan variera en hel del beroende på arbetsplats och inriktning.

Får jag ha LIA på distans?

 – LIA är en arbetsplatsförlagd kurs men det utesluter inte att genomföra åtminstone delar på distans. Det viktigaste är att LIA genomförs på ett sätt som ger dig förutsättningar att nå kursmålen.

Får jag göra min LIA utomlands?

 – Ja, det går bra att genomföra LIA utomlands så länge det är möjligt för oss att kvalitetssäkra platsen. Det är också viktigt att skolan får reda på det i god tid innan, om du ordnar platsen själv, för att kunna ordna extra dokument för försäkring bland annat.

Är jag försäkrad under min LIA?

 – Under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) omfattas de studerande även av en ansvarsförsäkring. Vid studier eller LIA utomlands har de studerande ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige, dels ett reseförsäkringsskydd. Du, som studerande är alltså försäkrad, men även företag du är hos, upp till en viss summa.

Råder det obligatorisk närvaro under min LIA?

 – LIA följer studietakten för utbildningen och de arbetstider som gäller på LIA-platsen. Även om det inte finns ett generellt närvarokrav är hög närvaro en förutsättning för att LIA-handledaren ska kunna bedöma din prestation. Som grund utgår vi ifrån att du följer en handledares tider under kursen LIA.

Hur och av vem betygssätts min LIA?

 – Det är alltid vi på skolan som sätter betyget. Detta görs i dialog med LIA-handledaren och utgångspunkten är det bedömningsunderlag som lämnats in från handledare. Ibland kan också en LIA-rapport/dagbok ligga till grund för betyget.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor eller synpunkter angående LIA?

 – Om du har frågor eller funderingar under pågående LIA så ta upp dem med handledaren på LIA-platsen. Om det finns något som inte löser sig så kontakta din utbildningsledare. Myndigheten för Yrkeshögskolan kan svara på regelfrågor om LIA.